NODA SMART HEAT BUILDING

Firma podejmuje działania mające za zadanie poprawić efektywność energetyczną i oszczędność energii, poprzez wdrażanie nowoczesnych, wysokosprawnych, a niekiedy nawet bardzo innowacyjnych rozwiązań.

Czujniki temperatury

Czujniki temperatury

Ponieważ dostarczane bądź wytwarzane do ogrzewania obiektów ciepło służy do ogrzewania ich wnętrza logicznym jest aby sterowanie zapotrzebowaniem na to ciepło czerpało informacje między innymi z wnętrza budynków. Czujniki Systemu NODA są zainstalowane wewnątrz budynku celem precyzyjnego określenia zapotrzebowania budynku na energię cieplną.

Noda Smart Heat Building zatrudnia samouczenie i Adaptacyjny model do ciągłego obliczania energii Równowaga nieruchomości, umożliwiająca łączenie Kilka stref klimatycznych w tym samym budynku

Najlepszy system na rynku

System doskonały

Autorzy systemu pracują przez cały czas nad jego udoskonaleniem. Można śmiało powiedzieć, że ich pasją jest udoskonalanie rozwiązania. Aktualnie system pracuje na szóstym wydaniu oprogramowania. Kolejne są wprowadzane w sposób niezauważalny dla jego odbiorców, ponieważ aktualizowane jest oprogramowanie pracujące na głównym serwerze.

Celem optymalizacji sieci energetycznych jest przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, czego bezpośrednim efektem są korzyści finansowe oraz ekologiczne. Proces ten jest jednak złożony, wymaga profesjonalnego podejścia oraz odpowiednich narzędzi pomiarowych. W tym zakresie Strefa zapewnia swoim klientom sprawdzone rozwiązania i dostarcza w pełni kompleksowe usługi.

Jak to działa?

Jak to działa?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jak działa nasz system zapraszamy do lektury poniższych materiałów.

Korzystając z danych pochodzących z różnych źródeł w budynku i automatycznej analizy w połączeniu z szeroką wiedzą dotyczącą efektywności energetycznej, system powoduje, że średnie zapotrzebowanie na energię cieplną jest niższe o ponad 10%. NODA Smart Heat Building Solutions ™, analizuje i optymalizuje zużycie ciepła przez nieruchomości poprzez obniżenie potrzeb energetycznych budynków, zapewniając długoterminową stabilność i zwiększając wartość nieruchomości.

Nasz system wykorzystuje różnicę bezwładności cieplnych, czujki zewnętrznej i budynku. Bezwładność czujki zewnętrznej jest zdecydowanie mniejsza od bezwładności cieplnej budynku, wynika to z jej znacznie mniejszych rozmiarów. Nie jest to jednak jedyny parametr, jaki jest wykorzystywany w celu optymalizacji zapotrzebowania na ciepło dla budynku.

System wykorzystuje także tempo rozgrzewania się i wychładzania się budynku , wilgotność w jego wewnątrzu, dane historyczne dotyczące pogody i zachmurzenia, krótkoterminową prognozę pogody, analizę aktualnych i przyszłych warunków atmosferycznych, analizę stanu nieboskłonu wypływającego na szybkość wychładzanie się budynku, a także zwyczaje użytkowników.

System jest inteligentny, oznacza to, że sam wyznacza i „uczy się” charakterystyki cieplnej budynku na podstawie danych zewnętrznych, a także zebranych przez siebie. System zbiera dane w sposób ciągły, niezależnie od tego czy ogrzewanie w budynku działa czy nie. Jest to o tyle istotne gdyż, jeśli system zostanie podłączony w lecie, to po kilku miesiącach dysponuje danymi, które umożliwiają mu od razu działać w sposób najbardziej optymalny, gdy rozpocznie się sezon grzewczy, bez koniecznych w pierwszym momencie przybliżeń.

Jak już wspominaliśmy wcześniej w każdym budynku ze względu na położenie czujki zewnętrznej temperatury po północnej stronie, tworzy się nadmiar ciepła. Nasz system powoduje zmniejszenie niepotrzebnego nadmiaru do minimum, lecz nigdy nie powoduje, że nadmiar ten znika całkowicie. Groziłoby to tym, że budynek byłby chwilami niedogrzany, a jego użytkownicy nie mieliby zapewnionego komfortu cieplnego.

Instalacja sytemu NODA nie jest skomplikowana. System nie ingeruje w istniejącą infrastrukturę węzła cieplnego i jego instalację. Jedynym punktem wspólnym z instalacją węzła cieplnego jest sterownik wymiennika ciepła. Lokalny komputer zbierający dane przesyła je za pomocą Internetu do serwera, na którym znajduje się oprogramowanie Systemu NODA. Po ich przeanalizowaniu, co odbywa się w sposób ciągły, informacja o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło zostaje wysłana zwrotnie do komputera znajdującego się w węźle cieplnym nieruchomości. Sygnał sterowania zapotrzebowaniem na ciepło zostaje zmodyfikowany i dobierana jest optymalna dla budynku w danym momencie krzywa grzania.

Naszym celem nie jest jedynie przeprowadzenie sprzedaży urządzeń, lecz stałe partnerstwo w zakresie optymalizacji ogrzewania budynku, polegające na przekazywaniu bieżących informacji, informowaniu o ewentualnych zagrożeniach, doradztwo w doborze parametrów zapewniających komfort cieplny mieszkańców.

Z naszymi klientami podpisujemy umowę o współpracy. Pierwsza umowa zostaje zawarta na okres 3 lat i jest przedłużana na kolejne lata. Do tej pory nie zdarzył się przypadek, aby którakolwiek umowa, a jest ich ponad trzysta, nie została przedłużona.

STREFA Sp. z o.o., jest polskim partnerem i przedstawicielem szwedzkiej firmy NODA Inteligent Systems AB. Właścicielem rozwiązania, myśli technicznej i patentu systemu i rozwiązania jest NODA IS AB, której właścicielami są Szósty Państwowy Szwedzki Fundusz Inwestycyjny oraz Szwedzki Bank Przedsiębiorczo – Inwestycyjny.Inteligentne ogrzewanie budynków

Dlaczego wybrać system NODA?Zmniejsza zużycie energii o 10%

Dzięki zastosowaniu danych w czasie rzeczywistym z różnych źródeł budynku, takich jak temperatura wewnętrzna i zużycie energii, a także uczenia się zachowania i struktury każdego konkretnego budynku, systemy te zmniejszają zapotrzebowanie na energię o 10%.Zwiększa wartość budynku

Poprzez znaczne obniżenie kosztów operacyjnych budynku wartość i stopa zwrotu nieruchomości wzrosną. Sprawy referencyjne w Szwecji wykazują wzrost wartości średnio o 1 milion SEK.Niskie koszty inwestycji

Często jest to zarzucane przez branżę z powodu niskich kosztów inwestycyjnych, także wymagających rozwiązań typu retro, tj. Dodanie nowego wyposażenia do istniejącej infrastruktury w budynku bez jej zastępowania. Rozwiązania NODA Smart Heat Building współpracują z istniejącymi systemami zarządzania budynkiem, a ze względu na niski koszt inwestycji osiągają są krótkie ROI.

System Smart Heat Building funkcjonuje na co dzień u takich klientów jak Riksbyggen, Kungsleden, Akademiska Hus, Uniwersytet Warszawski, HSB, AtriumLjungberg czy IKEA.Zarządzanie w czasie rzeczywistym i nadzór

Zmierzone i przeanalizowane dane z budynku, zarówno historyczne, jak i rzeczywiste, są zamieszczane na stronie klienta My NODA Pages. Operatorzy obiektów i właściciele budynków mogą śledzić zachowanie budynku, co pozwala działać w razie potrzeby, na przykład w przypadku nieprzewidzianych anomalii atmosferycznychPrzyjazny środowisku

Obniżenie zużycia energii obniży również wpływ na środowisko. Większość firm budowlanych planuje, jak stać się bardziej ekologicznymi i celami w zakresie oszczędności energii, jakie chcą osiągnąć. Zwykle przyjazna dla środowiska oznacza wyższe koszty, ale dzięki zastosowaniu technologii NODA Smart Heat Building przemysł może zyskać zarówno korzyści finansowe, jak i środowiskowe.Broszury informacyjne

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jak działa nasz system zapraszamy do lektury poniższych materiałów.

Jaka jest efektywność Systemu optymalizacji energii cieplnej NODA?

Oszczędność osiągana z Systemem NODA

Oszczędności osiągają poziom pomiędzy 5% i 25%, a średnio 12%. Nie zdarzył się do tej pory przypadek aby oszczędności nie miały miejsca. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia w ponad 1500 obiektach NODA zapewnia, że oszczędności nie są mniejsze niż całkowity koszt wprowadzenia i eksploatacji systemu NODA w okresie obowiązywania umowy.

Przedstawiamy poniżej widok z ekranu rzeczywistego systemu pracującego u jednego z klientów w Szwecji w Norrkoping:Monitorowanie energii - czerwona linia pokazuje poziom zużycia energii bez zastosowania systemu optymalizacji NODA. Niebieska linia pokazuje poziom zużycia energii poziom po instalacji systemu NODA. Dzięki zastosowaniu systemu optymalizacji energii NODA uzyskano w tym przypadku około 10% oszczędności