ŚRODOWISKO NATURALNE JEST NASZYM WSPÓLNYM DOBREM.

Misja STREFA sp. z o.o.


W pogoni za wygodą, skutecznością, komfortem, zaspokajaniem coraz bardziej wyrafinowanych potrzeb naszego nowoczesnego społeczeństwa, oszczędność otaczających nas zasobów naturalnych nie jest dla człowieka zadaniem nadrzędnym. Rozwój jest nieunikniony i konieczny, jednak zasoby naszej planety nie są nieograniczone, dlatego mając to na uwadze kierujemy nasze działania w stronę zrównoważonego rozwoju.

Propagujemy nowoczesne rozwiązania, które powodują racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, które są proste i możliwe do zastosowanie wszędzie w otaczającym nas środowisku. Poprzez nasze działanie pokazujemy, że dobre i skuteczne metody nie muszą wiązać się z wielkim nakładami i ogromnymi przedsięwzięciami.